Vinterförvaring i varmt utrymme

Lämna det jobbiga till oss, så tar du hand om nöjet…

I våra stora vinterförvaringshallar har vi möjlighet att ta hand om din båt över vintern samt göra ordning den så att den är klar till våren när du vill ha den sjösatt. Du kan lämna nyckeln till oss och vi ger din båt bästa möjliga omvårdnad. Vi tar upp båten, städar, tvättar, servar motorn, laddar batteri, bottenmålar och gör allting klart inför nästa säsong. Undertiden står din båt säkert, låst, larmat och varmt under vintern och till våren när suget efter båt närmar sig kontaktar du oss i god tid och bestämmer en tid då du vill ha din båt sjösatt, vi fixar rubbet för din bekvämlighet. Nedanför ser du vår prislista på våra tjänster som vi erbjuder. Varmförvaring gäller på Skaftö och i Hunnebostrand.

städa båt
ModellMotorHyra VarmhallUpp tagning Sjö sättningRen göring Höst BottenRen göring vårstäd & tvättService Motor Konserv eringService DrevLack DrevAv & På DrevLaddning av batteriBotten målgning inkl. FärgTotalprisExtra V.F Hyra av TrailerOBS Endast Botten målning
430 GT20-404 800 kr2 100 kr850 kr900 kr2 900 kr200 kr1 700 kr13 450 kr800 kr2 100 kr
440 GT40-504 950 kr2 100 kr950 kr900 kr2 900 kr200 kr1 800 kr13 800 kr800 kr2 200 kr
468/478 GT50-705 600 kr2 100 kr950 kr900 kr2 900 kr200 kr1 800 kr14 450 kr800 kr2 200 kr
510 GT70-906 750 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr3 300 kr200 kr1 900 kr16 325 kr800 kr2 300 kr
510 GTS70-906 750 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr3 300 kr200 kr1 900 kr16 325 kr800 kr2 300 kr
528 S,WA,DUO60-907 400 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr3 300 kr200 kr1 900 kr16 975 kr800 kr2 300 kr
550+568 GTS90-1157 400 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr3 800 kr200 kr1 900 kr17 475 kr800 kr2 300 kr
588 S,WA,DUO115-1508 500 kr2 100 kr1 075 kr1 050 kr4 200 kr200 kr2 100 kr19 225 kr800 kr2 500 kr
600 GTS115-1508 500 kr2 100 kr1 075 kr1 050 kr4 200 kr200 kr2 100 kr19 225 kr800 kr2 500 kr
620 GTS115-1508 650 kr2 100 kr1 075 kr1 050 kr4 200 kr200 kr2 100 kr19 375 kr800 kr2 500 kr
515 GTX70-906 750 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr3 300 kr200 kr1 900 kr16 325 kr800 kr2 300 kr
615 GTX115-1508 650 kr2 100 kr1 075 kr1 150 kr4 200 kr200 kr2 100 kr19 475 kr800 kr2 500 kr
600-610 BF100-1308 650 kr2 100 kr1 075 kr1 450 kr4 200 kr200 kr2 100 kr19 775 kr800 kr2 500 kr
435 DL15-254 950 kr2 100 kr1 075 kr900 kr2 400 kr200 kr1 800 kr13 425 kr800 kr2 200 kr
480 RS-RSI25-405 600 kr2 100 kr1 075 kr900 kr2 900 kr200 kr1 800 kr14 575 kr800 kr2 200 kr
485 DL40-506 250 kr2 100 kr1 075 kr900 kr2 900 kr200 kr1 800 kr15 225 kr800 kr2 200 kr
535 DL50-707 050 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr3 000 kr200 kr1 900 kr16 325 kr800 kr2 300 kr
435 FC20-304 800 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr2 400 kr200 kr1 700 kr13 275 kr800 kr2 100 kr
485 FC40-506 250 kr2 100 kr1 075 kr1 150 kr2 900 kr200 kr1 800 kr15 475 kr800 kr2 200 kr
535 FC50-607 050 kr2 100 kr1 075 kr1 150 kr2 900 kr200 kr1 900 kr16 375 kr800 kr2 300 kr
540-550 HT70-1007 350 kr2 100 kr1 075 kr1 450 kr3 800 kr200 kr1 900 kr17 875 kr800 kr2 300 kr
550,568 DC70-1007 350 kr2 100 kr1 075 kr1 450 kr3 800 kr200 kr1 900 kr17 875 kr800 kr2 300 kr
510 MC60-906 750 kr2 100 kr1 075 kr1 200 kr3 300 kr200 kr1 900 kr16 525 kr800 kr2 300 kr
600 AC+620DC100-1508 650 kr2 100 kr1 075 kr1 450 kr4 200 kr300 kr2 100 kr19 875 kr800 kr2 500 kr
695 FAM115-15010 550 kr2 100 kr1 300 kr1 950 kr4 200 kr300 kr2 500 kr22 900 kr1 050 kr3 000 kr
18 GTSB + D7 700 kr2 100 kr1 500 kr1 000 kr3 800 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr1 900 kr23 750 kr800 kr2 300 kr
18 DCB + D7 700 kr2 100 kr1 500 kr1 450 kr3 800 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr1 900 kr24 200 kr800 kr2 300 kr
20 GTSB + D8 700 kr2 100 kr1 500 kr1 250 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr2 100 kr25 500 kr800 kr2 500 kr
20 DC+HTB + D8 700 kr2 100 kr1 500 kr1 500 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 100 kr25 850 kr800 kr2 500 kr
23BENSIN10 650 kr2 400 kr1 500 kr1 950 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 500 kr28 950 kr1 050 kr3 000 kr
23DIESEL10 650 kr2 400 kr1 500 kr1 950 kr4 300 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 500 kr29 150 kr1 050 kr3 000 kr
MODELLMOTORHYRA VARM HALLUPPTAGNING SJÖ SÄTTNINGRENGÖRING HÖST BOTTENRENGÖRING VÅRSTÄD & TVÄTTSERVICE MOTOR KONSER VERINGSERVICE DREVLACK DREVAV & PÅ DREVUPPLA DDNING AV BATTERIBOTTEN MÅLNING INKL. FÄRGTOTALPRISEXTRA V.F HYRA AV TRAILEROBS ENDAST BOTTEN MÅLNING
180 OB90-1507 350 kr2 100 kr1 500 kr1 150 kr4 200 kr---200 kr1 900 kr18 400 kr800 kr2 300 kr
170-180AQ BEN7 350 kr2 100 kr1 500 kr1 150 kr3 800 kr1 400 kr2 250 kr1 750 kr200 kr1 900 kr23 400 kr800 kr2 300 kr
190AQ BEN7 700 kr2 100 kr1 500 kr1 200 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr1 900 kr24 250 kr800 kr2 300 kr
200AQ BEN8 650 kr2 100 kr1 500 kr1 200 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr2 100 kr25 400 kr800 kr2 500 kr
210AQ BEN8 650 kr2 100 kr1 500 kr1 450 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr2 100 kr25 650 kr800 kr2 500 kr
215AQ BEN8 650 kr2 100 kr1 500 kr1 450 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr2 100 kr25 650 kr800 kr2 500 kr
225AQ BEN9 900 kr2 400 kr1 500 kr1 600 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr2 300 kr27 550 kr1 050 kr2 700 kr
240AQ BEN10 650 kr2 400 kr1 500 kr1 600 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr2 500 kr28 500 kr1 050 kr3 000 kr
215 SDAQ BEN8 650 kr2 400 kr1 500 kr1 850 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr2 300 kr26 550 kr1 050 kr2 700 kr
235 SDAQ BEN10 650 kr2 400 kr1 500 kr1 950 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr2 500 kr28 850 kr1 050 kr3 000 kr
255 SDAQ BEN11 800 kr2 600 kr1 500 kr2 350 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 600 kr30 800 kr1 050 kr3 100 kr
248 VISTAAQ BEN12 500 kr4 200 kr1 500 kr2 350 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 700 kr33 200 kr1 950 kr3 200 kr
258 VISTAAQ BEN12 700 kr4 200 kr1 500 kr2 450 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 700 kr33 500 kr1 950 kr3 200 kr
278 VISTAAQ BEN13 200 kr4 200 kr1 500 kr2 650 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 900 kr34 400 kr1 950 kr3 400 kr
288 VISTAAQ DIE14 900 kr5 000 kr2 000 kr2 750 kr8 700 kr3 000 kr4 500 kr3 600 kr500 kr3 100 kr48 050 kr2 350 kr3 600 kr
318 VISTAAQ DIE18 800 kr5 000 kr2 000 kr3 050 kr8 700 kr3 000 kr4 500 kr3 600 kr500 kr3 300 kr52 450 kr2 350 kr3 800 kr
MODELLMOTORHYRA VARM HALLUPP TAGNING SJÖ SÄTTNINGREN GÖRING HÖST BOTTENREN GÖRING VÅRSTÄD & TVÄTTSERVICE MOTOR KONSERVSERVICE DREVLACK DREVAV & PÅ DREVUPPLAD DNING AV BATTERIBOTTEN MÅLNING INKL. FÄRGTOTALPRISEXTRA V.F HYRA AV TRAILEROBS ENDAST BOTTEN MÅLNING
19 SPORT70-1157 100 kr2 100 kr1 075 kr1 100 kr3 800 kr200 kr1 900 kr17 275 kr800 kr2 300 kr
20 SPORT100-1508 700 kr2 100 kr1 075 kr1 250 kr4 200 kr200 kr2 100 kr19 625 kr800 kr2 500 kr
25 SPORTAQ BEN11 500 kr2 400 kr1 150 kr1 950 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 600 kr29 550 kr1 050 kr3 100 kr
25 SPORTAQ DIE11 500 kr2 400 kr1 150 kr1 950 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 600 kr29 550 kr1 050 kr3 100 kr
19 TOURING70-1157 850 kr2 100 kr1 075 kr1 250 kr3 800 kr200 kr2 000 kr18 275 kr800 kr2 400 kr
20 TOURING100-1508 700 kr2 100 kr1 075 kr1 450 kr4 200 kr200 kr2 100 kr19 825 kr800 kr2 500 kr
25 TOURINGAQ BEN11 500 kr2 600 kr1 150 kr2 350 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 600 kr30 150 kr1 150 kr3 100 kr
25 TOURINGAQ DIE11 500 kr2 600 kr1 150 kr2 350 kr4 400 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 600 kr30 450 kr1 150 kr3 100 kr
640 TOURING130-1509 000 kr2 200 kr1 200 kr1 300 kr4 300 kr300 kr2 300 kr20 600 kr800 kr2 900 kr
680 TOURING150-20010 700 kr2 500 kr1 550 kr1 600 kr5 000 kr300 kr2 500 kr24 150 kr800 kr3 000 kr
760 TOURING225-30012 400 kr2 700 kr1 550 kr2 450 kr6 100 kr300 kr2 700 kr28 200 kr1 150 kr3 200 kr
811 TOURING300-40013 500 kr5 700 kr2 100 kr2 650 kr6 100 kr300 kr2 900 kr33 250 kr1 150 kr3 400 kr
801 SPORT CAB225-30012 900 kr5 700 kr2 100 kr2 450 kr6 100 kr300 kr2 800 kr32 350 kr1 150 kr3 300 kr
MODELLMOTORHYRA VARM HALLUPP TAGNING SJÖ SÄTTNINGREN GÖRING HÖST BOTTENREN GÖRING VÅRSTÄD & TVÄTTSERVICE MOTOR KONSERV.SERVICE DREVLACK DREVAV & PÅ DREVUPPLADD NING AV BATTERIBOTTEN MÅLNING INKL. FÄRGTOTALPRISEXTRA V.F HYRA AV TRAILEROBS ENDAST BOTTEN MÅLNING
COLIBRI20-304 800 kr2 100 kr850 kr850 kr2 400 kr200 kr1 800 kr13 000 kr800 kr2 200 kr
BEAVER25-405 450 kr2 100 kr950 kr850 kr2 900 kr200 kr1 800 kr14 250 kr800 kr2 200 kr
FOX40-506 100 kr2 100 kr1 075 kr900 kr2 900 kr200 kr1 800 kr15 075 kr800 kr2 200 kr
HAWK60-1006 750 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr3 800 kr200 kr1 900 kr16 825 kr800 kr2 300 kr
SHARK70-1157 900 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr3 800 kr200 kr2 000 kr18 075 kr750 kr2 400 kr
EAGLE90-1508 700 kr2 100 kr1 150 kr1 250 kr4 200 kr200 kr2 100 kr19 700 kr750 kr2 500 kr
STAR CABINDIESEL9 600 kr2 100 kr1 150 kr1 500 kr4 200 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 100 kr26 500 kr750 kr2 600 kr
MODELLMOTORHYRA VARM HALLUPP TAGNING SJÖ SÄTTNINGREN GÖRING HÖST BOTTENREN GÖRING VÅRSTÄD & TVÄTTSERVICE MOTOR KONSERV.SERVICE DREVLACK DREVAV & PÅ DREVUPP LADDNING AV BATTERIBOTTEN MÅLNING INKL. FÄRGTOTALPRISEXTRA V.F HYRA AV TRAILEROBS ENDAST BOTTEN MÅLNING
S20-404 800 kr2 100 kr850 kr850 kr2 900 kr200 kr1 800 kr13 500 kr800 kr2 200 kr
M40-605 450 kr2 100 kr950 kr900 kr2 900 kr200 kr1 800 kr14 300 kr800 kr2 200 kr
L50-706 100 kr2 100 kr1 075 kr950 kr3 300 kr200 kr1 800 kr15 525 kr800 kr2 200 kr
XL70-1006 750 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr3 800 kr200 kr1 900 kr16 825 kr800 kr2 300 kr
XXL90-1157 900 kr2 100 kr1 075 kr1 050 kr3 800 kr200 kr2 000 kr18 125 kr800 kr2 400 kr
MAGNUM115-1758 500 kr2 100 kr1 150 kr1 150 kr4 300 kr200 kr2 100 kr19 500 kr800 kr2 500 kr
Super Magnum200-30011 300 kr2 600 kr1 150 kr1 550 kr5 900 kr200 kr2 200 kr24 900 kr800 kr2 700 kr
S20-404 800 kr2 100 kr850 kr850 kr2 900 kr200 kr1 800 kr13 500 kr800 kr2 200 kr
M40-605 450 kr2 100 kr950 kr900 kr2 900 kr200 kr1 800 kr14 300 kr800 kr2 200 kr
L50-706 100 kr2 100 kr1 075 kr950 kr3 300 kr200 kr1 800 kr15 525 kr800 kr2 200 kr
XL70-1006 750 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr3 800 kr200 kr1 900 kr16 825 kr800 kr2 300 kr
XXL90-1157 900 kr2 100 kr1 075 kr1 050 kr3 800 kr200 kr2 000 kr18 125 kr800 kr2 400 kr
MAGNUM115-1758 500 kr2 100 kr1 150 kr1 150 kr4 300 kr200 kr2 100 kr19 500 kr800 kr2 500 kr
Super Magnum200-30011 300 kr2 600 kr1 150 kr1 550 kr5 900 kr200 kr2 200 kr24 900 kr800 kr2 700 kr
S20-404 800 kr2 100 kr850 kr850 kr2 900 kr200 kr1 800 kr13 500 kr800 kr2 200 kr
M40-605 450 kr2 100 kr950 kr900 kr2 900 kr200 kr1 800 kr14 300 kr800 kr2 200 kr
L50-706 100 kr2 100 kr1 075 kr950 kr3 300 kr200 kr1 800 kr15 525 kr800 kr2 200 kr
XL70-1006 750 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr3 800 kr200 kr1 900 kr16 825 kr800 kr2 300 kr
XXL90-1157 900 kr2 100 kr1 075 kr1 050 kr3 800 kr200 kr2 000 kr18 125 kr800 kr2 400 kr
MAGNUM115-1758 500 kr2 100 kr1 150 kr1 150 kr4 300 kr200 kr2 100 kr19 500 kr800 kr2 500 kr
Super Magnum200-30011 300 kr2 600 kr1 150 kr1 550 kr5 900 kr200 kr2 200 kr24 900 kr800 kr2 700 kr
S20-404 800 kr2 100 kr850 kr850 kr2 900 kr200 kr1 800 kr13 500 kr800 kr2 200 kr
MODELLMOTORHYRA VARM HALLUPP TAGNING SJÖ SÄTTNINGREN GÖRING HÖST BOTTENREN GÖRING VÅRSTÄD & TVÄTTSERVICE MOTOR KONSERV.SERVICE DREVLACK DREVAV & PÅ DREVUPP LADDNING AV BATTERIBOTTEN MÅLNING INKL. FÄRGTOTALPRISEXTRA V.F HYRA AV TRAILEROBS ENDAST BOTTEN MÅLNING
4.7 CC40-605 800 kr2 200 kr1 150 kr950 kr3 000 kr200 kr1 900 kr15 200 kr800 kr2 400 kr
505 CC, 5.1 CC60-806 700 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr3 300 kr200 kr1 900 kr16 275 kr800 kr2 300 kr
555 CC, 5.5 CC75-1157 350 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr3 800 kr200 kr1 900 kr17 425 kr800 kr2 300 kr
625/635,6.5 CC115-1509 300 kr2 100 kr1 075 kr1 150 kr4 300 kr200 kr2 100 kr20 225 kr800 kr2 500 kr
705,715,7.5 CC150-25010 500 kr2 100 kr1 150 kr1 600 kr5 900 kr200 kr2 300 kr23 750 kr800 kr2 800 kr
8.5 CC250-35013 700 kr4 200 kr1 150 kr2 150 kr5 900 kr300 kr2 900 kr30 300 kr1 050 kr3 400 kr
615,625,6.5 WA100-1509 300 kr2 100 kr1 075 kr1 450 kr4 300 kr200 kr2 100 kr20 525 kr800 kr2 500 kr
7.5 WA200-30010 800 kr2 400 kr1 150 kr1 900 kr5 900 kr300 kr2 300 kr24 750 kr800 kr2 800 kr
8.5 WA250-35013 600 kr4 200 kr1 150 kr2 350 kr5 900 kr300 kr2 900 kr30 400 kr1 050 kr3 400 kr
725 WAAQ BEN10 600 kr2 400 kr1 500 kr1 900 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr2 500 kr28 750 kr1 050 kr3 000 kr
6.5 DC115-2009 300 kr2 100 kr1 075 kr1 450 kr4 800 kr200 kr2 100 kr21 025 kr800 kr2 500 kr
7.5 DC200-30010 500 kr2 100 kr1 150 kr1 900 kr5 900 kr200 kr2 300 kr24 050 kr800 kr2 800 kr
LEADER 605115-1509 300 kr2 100 kr1 500 kr1 450 kr4 300 kr200 kr2 100 kr20 950 kr800 kr2 500 kr
LEADER 705AQ BEN10 500 kr2 400 kr1 500 kr1 900 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 300 kr28 550 kr1 050 kr2 800 kr
LEADER 805AQ DIE13 700 kr4 200 kr1 500 kr2 550 kr4 500 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 900 kr35 200 kr1 950 kr3 400 kr
PRESTIGE 30 SAQ DIE16 500 kr4 200 kr2 000 kr3 050 kr8 700 kr3 000 kr4 500 kr3 600 kr500 kr3 300 kr49 350 kr1 950 kr3 900 kr
PRESTIGE 36DIESEL24 500 kr6 750 kr2 000 kr3 250 kr8 700 kr3 000 kr4 500 kr550 kr4 800 kr58 050 kr3 200 kr5 400 kr
NC 9DIESEL16 500 kr4 200 kr2 000 kr3 050 kr4 500 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr500 kr3 300 kr39 600 kr1 950 kr3 900 kr
NC 11+2 motorerDIESEL24 500 kr5 000 kr2 000 kr3 250 kr8 700 kr3 000 kr4 500 kr3 600 kr550 kr4 800 kr59 900 kr3 200 kr5 400 kr
MF 585,59570-1008 200 kr2 100 kr1 075 kr1 450 kr3 800 kr200 kr1 900 kr18 725 kr800 kr2 300 kr
MF 625,645,M6100-1159 300 kr2 100 kr1 075 kr1 450 kr3 800 kr200 kr2 100 kr20 025 kr800 kr2 500 kr
MF 695115-1759 900 kr2 100 kr1 075 kr1 650 kr4 300 kr300 kr2 300 kr21 625 kr800 kr2 800 kr
MF 725,755150-20010 750 kr2 100 kr1 150 kr1 900 kr4 600 kr300 kr2 500 kr23 300 kr800 kr3 000 kr
MF 855200-30013 700 kr4 200 kr1 150 kr2 350 kr5 900 kr300 kr2 900 kr30 500 kr1 050 kr3 400 kr
MF 635/655DIESEL9 800 kr4 200 kr1 150 kr1 800 kr4 400 kr200 kr2 200 kr23 750 kr1 600 kr2 700 kr
MF 695/705DIESEL11 200 kr4 200 kr1 150 kr1 900 kr4 400 kr200 kr2 500 kr25 550 kr1 800 kr3 000 kr
MODELLMOTORHYRA VARM HALLUPP TAGNING SJÖ SÄTTNINGREN GÖRING HÖST BOTTENREN GÖRING VÅRSTÄD & TVÄTTSERVICE MOTOR KONSERV.UPP LADDNING AV BATTERIBOTTEN MÅLNING INKL. FÄRGTOTALPRISEXTRA V.F HYRA AV TRAILEROBS ENDAST BOTTEN MÅLNING
PRO 42030-505 300 kr2 100 kr850 kr850 kr2 900 kr200 kr1 900 kr14 100 kr700 kr2 300 kr
PRO 50040-756 900 kr2 100 kr950 kr950 kr3 300 kr200 kr2 000 kr16 400 kr800 kr2 400 kr
PRO O 55075-1158 400 kr2 100 kr1 075 kr1 050 kr3 800 kr200 kr2 100 kr18 725 kr800 kr2 500 kr
PRO O 650115-1758 800 kr2 100 kr1 075 kr1 150 kr4 300 kr200 kr2 200 kr19 825 kr800 kr2 600 kr
PRO 750150-25010 800 kr2 100 kr1 150 kr1 450 kr5 900 kr300 kr2 500 kr24 200 kr800 kr3 000 kr
MODELLMOTORHYRA VARM HALLUPP TAGNING SJÖ SÄTTNINGREN GÖRING HÖST BOTTENREN GÖRING VÅRSTÄD & TVÄTTSERVICE MOTOR KONSERV.SERVICE DREVLACK DREVAV & PÅ DREVUPP LADDNING AV BATTERIBOTTEN MÅLNING INKL. FÄRGTOTALPRISEXTRA V.F HYRA AV TRAILEROBS ENDAST BOTTEN MÅLNING
20 NOVA90-1508 700 kr2 100 kr1 150 kr1 550 kr4 300 kr200 kr2 200 kr20 200 kr800 kr2 600 kr
22+230 NOVAAQ BEN9 900 kr2 400 kr1 500 kr1 900 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr2 400 kr27 950 kr1 050 kr2 900 kr
22+230 NOVAAQ DIE9 900 kr2 400 kr1 500 kr1 900 kr4 500 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr2 400 kr28 350 kr1 050 kr2 900 kr
22 DCAQ BEN9 900 kr2 400 kr1 500 kr2 350 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 400 kr28 500 kr1 050 kr2 900 kr
250 NOVAAQ BEN11 200 kr4 200 kr1 500 kr2 350 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 600 kr31 800 kr1 950 kr3 100 kr
250 NOVAAQ DIE11 200 kr4 200 kr1 500 kr2 350 kr4 500 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 600 kr32 200 kr1 950 kr3 100 kr
26 NOVAAQ DIE12 500 kr4 200 kr1 500 kr2 350 kr4 500 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 900 kr33 800 kr1 950 kr3 400 kr
29 NOVAAQ DIE15 000 kr4 200 kr1 500 kr2 750 kr4 500 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr3 000 kr36 800 kr1 950 kr3 500 kr
33+300 NOVAAQ DIE20 500 kr4 900 kr2 000 kr3 050 kr8 700 kr3 000 kr4 500 kr3 600 kr400 kr3 500 kr54 150 kr2 300 kr4 100 kr
26 EPOCAAQ BEN12 500 kr4 200 kr1 500 kr2 550 kr5 600 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 900 kr35 100 kr1 950 kr3 400 kr
26 EPOCAAQ DIE12 500 kr4 200 kr1 500 kr2 550 kr5 900 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 900 kr35 400 kr1 950 kr3 400 kr
26-2600-27DIESEL13 900 kr4 200 kr1 500 kr2 550 kr4 500 kr300 kr2 900 kr29 850 kr1 950 kr3 400 kr
28-29 DCAQ DIE15 700 kr4 200 kr1 500 kr3 050 kr4 500 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr400 kr3 000 kr37 900 kr1 950 kr3 600 kr
3000-3001DIESEL16 800 kr4 200 kr1 500 kr3 050 kr4 500 kr400 kr3 200 kr33 650 kr1 950 kr3 800 kr
32 BALLISTAAQ DIE20 000 kr4 800 kr2 000 kr3 050 kr8 700 kr3 000 kr4 500 kr3 600 kr400 kr3 300 kr53 350 kr2 250 kr3 900 kr
3400DIESEL21 100 kr4 800 kr1 800 kr3 050 kr8 700 kr550 kr3 800 kr43 800 kr2 250 kr4 400 kr
35 DCDIESEL22 400 kr6 000 kr2 000 kr3 650 kr8 700 kr3 000 kr4 500 kr3 600 kr550 kr3 900 kr58 300 kr2 850 kr4 500 kr
4004DIESEL27 500 kr6 650 kr2 000 kr4 150 kr8 700 kr550 kr4 600 kr54 150 kr3 150 kr5 200 kr
MODELLMOTORHYRA VARM HALLUPP TAGNING SJÖ SÄTTNINGREN GÖRING HÖST BOTTENREN GÖRING VÅRSTÄD & TVÄTTSERVICE MOTOR KONSERV.SERVICE DREVLACK DREVAV & PÅ DREVUPP LADDNING AV BATTERIBOTTEN MÅLNING INKL. FÄRGTOTALPRISEXTRA V.F HYRA AV TRAILEROBS ENDAST BOTTEN MÅLNING
2100BENSIN9 900 kr2 400 kr1 500 kr2 150 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr2 400 kr28 200 kr1 050 kr2 900 kr
2300BENSIN10 700 kr2 400 kr1 500 kr2 350 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 400 kr29 300 kr1 050 kr2 900 kr
MODELLMOTORHYRA VARM HALLUPP TAGNING SJÖ SÄTTNINGREN GÖRING HÖST BOTTENREN GÖRING VÅRSTÄD & TVÄTTSERVICE MOTOR KONSERV.SERVICE DREVLACK DREVAV & PÅ DREVUPP LADDNING AV BATTERIBOTTEN MÅLNING INKL. FÄRGTOTALPRISEXTRA V.F HYRA AV TRAILEROBS ENDAST BOTTEN MÅLNING
515 HT60-906 700 kr2 100 kr1 075 kr1 450 kr3 400 kr200 kr1 900 kr16 825 kr800 kr2 300 kr
605 WA100-1508 500 kr2 100 kr1 075 kr1 150 kr4 300 kr200 kr2 100 kr19 425 kr800 kr2 500 kr
630 HT,DC,OC100-1508 600 kr2 100 kr1 075 kr1 450 kr4 300 kr300 kr2 100 kr19 925 kr800 kr2 500 kr
700BENSIN10 200 kr2 400 kr1 500 kr1 900 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr2 600 kr28 450 kr1 050 kr3 100 kr
717+705BENSIN12 500 kr4 200 kr1 500 kr2 350 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 700 kr33 200 kr1 900 kr3 200 kr
760BENSIN13 900 kr4 200 kr1 500 kr2 550 kr4 200 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 800 kr35 000 kr1 950 kr3 300 kr
MODELLMOTORHYRA VARM HALLUPP TAGNING SJÖ SÄTTNINGREN GÖRING HÖST BOTTENREN GÖRING VÅRSTÄD & TVÄTTSERVICE MOTOR KONSERV.SERVICE DREVLACK DREVAV & PÅ DREVUPP LADDNING AV BATTERIBOTTEN MÅLNING INKL. FÄRGTOTALPRISEXTRA V.F HYRA AV TRAILEROBS ENDAST BOTTEN MÅLNING
1800-1900BENSIN7 400 kr2 100 kr1 500 kr1 500 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr1 900 kr24 250 kr800 kr2 300 kr
2000-2100BENSIN9 300 kr2 400 kr1 500 kr1 700 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr200 kr2 200 kr26 950 kr1 050 kr2 600 kr
2300BENSIN10 400 kr2 400 kr1 500 kr2 150 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 300 kr28 700 kr1 050 kr2 800 kr
2400BENSIN12 200 kr4 200 kr1 500 kr2 350 kr4 100 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr2 700 kr32 900 kr1 950 kr3 200 kr
2700BENSIN13 950 kr4 200 kr1 500 kr2 750 kr4 200 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr3 100 kr35 550 kr1 950 kr3 600 kr
MODELLMOTORHYRA VARM HALLUPP TAGNING SJÖ SÄTTNINGREN GÖRING HÖST BOTTENREN GÖRING VÅRSTÄD & TVÄTTSERVICE MOTOR KONSERV.SERVICE DREVLACK DREVAV & PÅ DREVUPP LADDNING AV BATTERIBOTTEN MÅLNING INKL. FÄRGTOTALPRISEXTRA V.F HYRA AV TRAILEROBS ENDAST BOTTEN MÅLNING
500 End+Ava50-906 700 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr3 400 kr200 kr1 900 kr16 375 kr800 kr2 300 kr
550 End+Ava75-1307 400 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr4 150 kr200 kr1 900 kr17 825 kr800 kr2 300 kr
600/605 End+Ava115-1508 700 kr2 100 kr1 075 kr1 100 kr4 150 kr200 kr2 100 kr19 425 kr800 kr2 500 kr
620 Nob+Ava115-1508 900 kr2 100 kr1 075 kr1 450 kr4 150 kr200 kr2 100 kr19 975 kr800 kr2 500 kr
650 Noblesse150-2509 300 kr2 400 kr1 075 kr1 450 kr5 900 kr300 kr2 400 kr22 825 kr1 050 kr2 900 kr
705 Enduro150-25010 900 kr2 400 kr1 100 kr1 800 kr5 900 kr300 kr2 500 kr24 900 kr1 050 kr3 000 kr
760 Nob+End200-30012 500 kr2 400 kr1 150 kr2 350 kr5 900 kr300 kr2 700 kr27 300 kr1 050 kr3 200 kr
850 VitesseDIESEL13 900 kr4 200 kr2 000 kr2 750 kr4 500 kr1 500 kr2 250 kr1 800 kr300 kr3 000 kr36 200 kr1 950 kr3 500 kr
MODELLMOTORHYRA VARM HALLUPP TAGNING SJÖ SÄTTNINGREN GÖRING HÖST BOTTENREN GÖRING VÅRSTÄD & TVÄTTSERVICE MOTOR KONSERV.UPP LADDNING AV BATTERIBOTTEN MÅLNING INKL. FÄRGTOTALPRISEXTRA V.F HYRA AV TRAILEROBS ENDAST BOTTEN MÅLNING
430,460 Sport30-404 800 kr2 100 kr950 kr850 kr2 900 kr200 kr1 700 kr13 500 kr800 kr2 100 kr
480 Open30-505 700 kr2 100 kr1 075 kr900 kr2 900 kr200 kr1 800 kr14 675 kr800 kr2 200 kr
530 Sport75-907 400 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr3 400 kr200 kr1 900 kr17 075 kr800 kr2 300 kr
530 Pro30-507 700 kr2 200 kr1 150 kr1 050 kr3 000 kr200 kr2 000 kr17 300 kr800 kr2 500 kr
570 DC90-1158 500 kr2 100 kr1 075 kr1 450 kr3 900 kr200 kr1 900 kr19 125 kr800 kr2 300 kr
MODELLMOTORHYRA VARM HALLUPP TAGNING SJÖ SÄTTNINGREN GÖRING HÖST BOTTENREN GÖRING VÅRSTÄD & TVÄTTSERVICE MOTOR KONSERV.UPP LADDNING AV BATTERIBOTTEN MÅLNING INKL. FÄRGTOTALPRISEXTRA V.F HYRA AV TRAILEROBS ENDAST BOTTEN MÅLNING
S 4540-605 600 kr2 100 kr975 kr900 kr2 900 kr200 kr1 700 kr14 375 kr800 kr2 100 kr
S 51 + T 5160-907 100 kr2 100 kr1 075 kr1 000 kr3 300 kr200 kr1 900 kr16 675 kr800 kr2 300 kr
S 57100-1507 700 kr2 100 kr1 075 kr1 050 kr4 300 kr200 kr2 000 kr18 425 kr800 kr2 400 kr
S 62125-2008 800 kr2 100 kr1 075 kr1 150 kr4 800 kr200 kr2 100 kr20 225 kr800 kr2 600 kr
S 65150-2009 300 kr2 200 kr1 150 kr1 500 kr4 900 kr200 kr2 300 kr21 550 kr800 kr2 800 kr
T 57100-1507 700 kr2 100 kr1 075 kr1 200 kr4 300 kr200 kr2 000 kr18 575 kr800 kr2 400 kr
T 62125-2008 900 kr2 100 kr1 075 kr1 450 kr4 800 kr200 kr2 100 kr20 625 kr800 kr2 600 kr
T 70200-30010 900 kr2 200 kr1 250 kr2 000 kr6 100 kr200 kr2 600 kr25 250 kr1 200 kr3 200 kr
D 57100-1507 700 kr2 100 kr1 075 kr1 350 kr4 300 kr200 kr2 000 kr18 725 kr800 kr2 400 kr
D 62125-2008 900 kr2 100 kr1 075 kr1 550 kr4 800 kr200 kr2 100 kr20 725 kr800 kr2 600 kr
D 70200-30010 900 kr2 100 kr1 200 kr1 750 kr5 900 kr200 kr2 500 kr24 550 kr1 200 kr3 000 kr
D 77200-30012 800 kr2 400 kr1 400 kr2 350 kr5 900 kr200 kr3 000 kr28 050 kr1 950 kr3 750 kr
C 77200-30013 100 kr5 700 kr1 450 kr2 500 kr6 100 kr300 kr3 100 kr32 250 kr1 950 kr4 050 kr
C 87300-40014 400 kr5 700 kr2 100 kr2 900 kr6 100 kr300 kr3 400 kr34 900 kr1 950 kr4 400 kr
MODELLMOTORHYRA VARM HALLUPP TAGNING SJÖ SÄTTNINGREN GÖRING HÖST BOTTENREN GÖRING VÅRSTÄD & TVÄTTSERVICE MOTOR KONSERV.UPP LADDNING AV BATTERIBOTTEN MÅLNING INKL. FÄRGTOTALPRISEXTRA V.F HYRA AV TRAILEROBS ENDAST BOTTEN MÅLNING
165150-2506 400 kr2 100 kr975 kr1 000 kr3 900 kr200 kr1 900 kr16 475 kr800 kr2 300 kr
195200-2508 100 kr2 100 kr1 075 kr1 200 kr3 900 kr200 kr2 100 kr18 675 kr800 kr2 600 kr
2152 x 1509 300 kr2 100 kr1 150 kr1 450 kr7 800 kr200 kr2 300 kr24 300 kr800 kr2 800 kr
2152 x 2509 300 kr2 100 kr1 150 kr1 450 kr7 800 kr200 kr2 300 kr24 300 kr800 kr2 800 kr
2552 x 25012 500 kr2 500 kr1 150 kr1 800 kr7 800 kr200 kr2 600 kr28 550 kr1 500 kr3 100 kr
MODELLMOTORHYRA VARMHALLUPP TAGNING SJÖ SÄTTNINGREN GÖRING HÖST BOTTENREN GÖRING VÅRSTÄD & TVÄTTSERVICE MOTOR KONSERV.UPP LADDNING AV BATTERIBOTTEN MÅLNING INKL. FÄRGTOTALPRISEXTRA V.F HYRA AV TRAILEROBS ENDAST BOTTEN MÅLNING
445 C20-30 hk5 500 kr2 100 kr975 kr850 kr2 400 kr200 kr1 700 kr13 725 kr800 kr2 100 kr
6020 C20-30 hk5 800 kr2 100 kr975 kr900 kr2 400 kr200 kr1 800 kr14 175 kr800 kr2 200 kr
47540-605 900 kr2 200 kr1 000 kr950 kr3 000 kr200 kr1 900 kr15 150 kr800 kr2 500 kr
MODELLMOTORHYRA VARM HALLUPP TAGNING SJÖ SÄTTNINGREN GÖRING HÖST BOTTENREN GÖRING VÅRSTÄD & TVÄTTSERVICE MOTOR KONSERV.UPP LADDNING AV BATTERIBOTTEN MÅLNING INKL. FÄRGTOTALPRISEXTRA V.F HYRA AV TRAILEROBS ENDAST BOTTEN MÅLNING
R 560-707 200 kr2 200 kr1 150 kr1 100 kr3 400 kr200 kr2 000 kr17 250 kr800 kr2 500 kr
R6115-1307 800 kr2 100 kr1 075 kr1 050 kr4 300 kr200 kr1 900 kr18 425 kr800 kr2 300 kr
R7150-20010 500 kr2 100 kr1 075 kr1 250 kr4 800 kr200 kr2 200 kr22 125 kr1 000 kr2 700 kr
R8225-30012 500 kr2 200 kr1 200 kr1 900 kr5 900 kr200 kr2 700 kr26 600 kr1 400 kr3 200 kr